Forside

Livsmodlab

Hvem er vi?

 

I Livsmodlab arbejder vi med børn og unges livsmod og livsmodsproblematikker. Vi er et netværk af fagfolk, der i mange år har arbejdet med børn og unges trivsel og livsmod, herunder også mobning.

 

Projekter i perioden 2014 til 2017:

 

Ny app hjælper unge i gymnasiet

- Gratis app til gymnasier klar i oktober 2017

En del af de unge, der går i gymnasiet fortæller om stor usikkerhed og pres forskellige steder fra. Det kan handle om problemer i familien, men det kan også handle om sociale og følelsesmæssige problemer i gymnasiet, og oplevelsen af pres i jagten på de høje adgangsgivende karakterer, eksamensangst og depression. Drømmen om det perfekte liv, som en unik, populær, lækker, klog…. you name it…ung kvinde eller mand med succes i livet lever stærkt i de unges bevidsthed – og i vores samfundsskabte kultur. I Livsmodlab taler vi om ”Selvværdsepidemien” - Hvad nytter det, at de unge får at vide, at verden ligger åben, når de er tynget af usikkerhed, frygt for at træffe forkerte og, i deres optik, ”fatale” valg, og usikkerhed om de overhovedet kan klare deres hverdag i gymnasiet?

 

Appen er ikke bare en app. Den sætter de unges trivsel på dagsordenen, men vi gør det på en måde, hvor vi identificerer veje at gå og anviser konkrete tiltag, som kan hjælpe de unge og gymnasierne. App´en arbejder med at bryde med det magtfulde tabu blandt unge ”at have det dårligt” og arbejder med noget helt eksistentielt som HÅB. De unge får mulighed for at erfare, at de ikke er alene, men derimod i samme båd som rigtig mange andre af deres klassekammerater.

 

Pionérrojektet baseres på inddragelse af gymnasieelever,

deres lærere, studievejledere og ledelse samt viden og erfaringer fra forskning og praksis. Kontakt Livsmodlab for at høre mere om muligheden for at dit gymnasium bliver en del af indsatsen.

Projektet er et samarbejde med Fonden for Socialt Ansvar og LIVSMODLAB, og støttet af Simon Spies Fonden.

se mere her: App til gymnasieelever

 

Du griner ligesom fra hele kroppen

Red Barnets Natur & Fællesskabsprogram, Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) i Odense og Livsmodlab.dk startede i 2011 et fireårigt pionérprojekt, der skulle undersøge og udvikle mulighederne for en helhedsorienteret rehabiliterende indsats for børn i traumatiserede flygtningefamilier på Fyn ved brug af naturen og friluftslivet som ramme.

Mere end 800 forældre og børn fra krigstraumatiserede flygtningefamilier med ophold i Danmark, samt knap 60 frivillige over 4 år, har deltaget i projektets aktiviteter.

Download Videns - og dokumentationsrapporten her

Læs mere om projektet her

 

Et helt nyt og anderledes undervisningsmateriale om Lisbeth Zornig Andersens barndom med omsorgssvigt og misbrug, sætter spot på faldgruberne og gråzonerne i arbejdet med udsatte børn og unge. Materialet er produceret af Kragefilm og Livsmodlab med støtte fra Egmont Fonden.

I 5 kortfilm konfronteres man med begreber som bl.a. børnesyn, tillid, loyalitet og samarbejde. Materialet er målrettet til:

•socialrådgivere og studerende

•pædagoger, lærere og studerende

•ældste elever i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne

•udsatte unge

Se de fem nye film med undervisningsmateriale her

 

LIVSMODLAB

arbejder vi med bl.a. ledelse, fagfolk som lærere, pædagoger, socialrådgivere, psykologer, konsulenter i kommuner samt børn, unge og deres forældre og plejeforældre.
Vi arbejder teopraktisk, dvs. at vi arbejder med viden fra forskningen, samtidig med at vi er stærke praktikere. Vi har bl.a. samarbejdet med Exbus på DPU – Exploring Bullying in Schools.

Læs mere på www.mobbeland.dk

Livsmodlab.dk Dorthe Rasmussen email: dorthe@livsmodlab.dk tlf: 20686712

SIDEN ER UNDER UDVIKLING

 

Sitet er ved at blive renoveret med nyt lay out.

 

Hvis du vil vide mere om Livsmodlabs projekter, foredrag, kurser og vejledningstilbud kontakt

Dorthea Poppe Rasmussen