Forside

Livsmodlab

Hvem er vi?

I Livsmodlab arbejder vi med børn og unges livsmod og livsmodsproblematikker. Vi er et netværk af fagfolk, der i mange år har arbejdet med børn og unges trivsel og livsmod, herunder også mobning.

 

 

LifeMap - din makker i gymnasiet

kan downloades på App Store og Google Play.

LifeMap er gratis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LifeMap – din makker i gymnasiet

En ny app skal hjælpe unge i gymnasiet med deres problemer.

De senere år er vi regelmæssigt blevet ramt af overskrifter som ”Gymnasieelever går til psykolog som aldrig før”, og ”De unge er ved at kvæles under stress og pres”.

Unge oplever pres som aldrig før til at skulle præstere på alle platforme og fronter i deres liv.

De er flasket op med normen ”du er din egen lykkes smed”, og det kan skabe et enormt pres for at leve op til de succeskriterier, der pumpes ud både politisk, i medier og i samfundskulturen.

Det kalder på handling, og derfor har Livsmodlab og Fonden for Socialt Ansvar sammen begået denne helt nye tiltag ”LifeMap”, der skal hjælpe unge i gymnasiet til at reagere tidligt på deres problemer i stedet for at gå med dem alene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 forskellige flyers til elever - kan down-

loades på www.lifemap.dk

 

 

75 unge, 4 rektorer og vicerektorer, samt 15 studievejledere og lærere fra 5 gymnasier har været med til at udvikle LifeMap.

 

LifeMap

Din makker i gymnasiet er nyskabelse på flere områder

 

 • En stærk byggesten i LifeMap er de unges egne fortællinger om, hvordan de har stået i de genkendelige problemstillinger, som er i appen. Unge i dag inspireres en hel del af deres jævnaldrende

(dette var en del af LifeMap, før “SKAM” for alvor kortlagde betydningen af dette), og LifeMap tilbyder dette på lige fod med fagvoksnes forskellige råd i LifeMap.

 • LifeMap appen kommer de unge i møde på deres egne platforme - her mobilen.

 

 • De unge kan tjekke den ud i fred og ro hvor-som-helst og når-som-helst.

 

 • De unge oplever, at de ikke er alene. LifeMap hjælper til at forstå, at når de ser op og ud i klassen, vil der være en hel del, der har det præcis på samme måde bag facaden.

 

 • LifeMap gør op med tabuet "at have problemer" og "have styr på alting” i sit liv.

 

 • Appen modner de unge til at tale med andre om deres problemer i stedet for at gå med dem alene.

 

 • I appen er der hjælp at hente fra andre unge og professionelle fagvoksne, som kender til den virkelighed og de problemer, unge oplever i gymnasiet.

 

 • Appen kan styrke unges agenthed – Forskning viser, at når unge erfarer og dermed lærer, at håndtere sine problemer tidligt i livet, bliver de også bedre til at håndtere de problemer, der naturligt kommer senere i livet.

 

 • Man kan få råd til, hvad du som klassekammerat kan gøre for at hjælpe en fra klassen eller en anden ung. Dette for at støtte udviklingen af hjælpsomhed.

 

 • LifeMap kan styrke at de unge føler sig mere forbundet med hinanden, fremfor fragmenterede og deres “egen lykkes smed”.

 

 

”Det er første gang, jeg ser, at der er hjælp at få til os gymnasieelever. Det er mennesker i appen, vi kan relatere til. Og så er det godt, at der er forskellige typer ligesom os.

Det er råd, der siger, at de kender til vores virkelighed – ikke råd som ’du skal bare slappe af’”.

(Martine, 1.g, KG)

 

”Det er ikke nemt at åbne op overfor andre mennesker om sine problemer, og derfor er en app en god måde at starte med at forberede sig på åbne op.”

(Christian, 21 år, tidl. Elev på NGG – har været med til at udvikle appen, og kan ses i filmklip i LifeMap)

 

 

I LifeMap kan unge finde hjælp til flg. temaer:

 • Tidspres og stress
 • De sociale medier og det perfekte liv
 • Ubalance mellem skole, job, fritid og venner
 • Fravær – fysisk og skriftligt
 • Tanker om at droppe ud
 • Forventningspres fra forældre, lærere, klassekammerater og én selv
 • Mistrivsel i klassen – individuelt og i fællesskabet
 • Mobning i klassen
 • Alene og ensom
 • Når Gaming går ud over skolen
 • Redskaber til en vigtig samtale med mine forældre

 

Se også LifeMap.dk

Viden og redskaber til gymnasier til bedre trivsel

 

se DR´s hjemmeside:

Natascha og Christian fortæller om deres roller i LifeMap og viser, hvordan man bruger appen.

 

Ny app hjælper unge i gymnasiet

- Gratis app til gymnasier klar i 31. oktober 2017

En del af de unge, der går i gymnasiet fortæller om stor usikkerhed og pres forskellige steder fra. Det kan handle om problemer i familien, men det kan også handle om sociale og følelsesmæssige problemer i gymnasiet, og oplevelsen af pres i jagten på de høje adgangsgivende karakterer, eksamensangst og depression. Drømmen om det perfekte liv, som en unik, populær, lækker, klog…. you name it…ung kvinde eller mand med succes i livet lever stærkt i de unges bevidsthed – og i vores samfundsskabte kultur. I Livsmodlab taler vi om ”Selvværdsepidemien” - Hvad nytter det, at de unge får at vide, at verden ligger åben, når de er tynget af usikkerhed, frygt for at træffe forkerte og, i deres optik, ”fatale” valg, og usikkerhed om de overhovedet kan klare deres hverdag i gymnasiet?

 

Appen er ikke bare en app. Den sætter de unges trivsel på dagsordenen, men vi gør det på en måde, hvor vi identificerer veje at gå og anviser konkrete tiltag, som kan hjælpe de unge og gymnasierne. App´en arbejder med at bryde med det magtfulde tabu blandt unge ”at have det dårligt” og arbejder med noget helt eksistentielt som HÅB. De unge får mulighed for at erfare, at de ikke er alene, men derimod i samme båd som rigtig mange andre af deres klassekammerater.

 

Pionérrojektet baseres på inddragelse af gymnasieelever,

deres lærere, studievejledere og ledelse samt viden og erfaringer fra forskning og praksis. Kontakt Livsmodlab for at høre mere om muligheden for at dit gymnasium bliver en del af indsatsen.

Projektet er et samarbejde med Fonden for Socialt Ansvar og LIVSMODLAB, og støttet af Simon Spies Fonden.

se mere her: App til gymnasieelever

 

Du griner ligesom fra hele kroppen

Red Barnets Natur & Fællesskabsprogram, Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) i Odense og Livsmodlab.dk startede i 2011 et fireårigt pionérprojekt, der skulle undersøge og udvikle mulighederne for en helhedsorienteret rehabiliterende indsats for børn i traumatiserede flygtningefamilier på Fyn ved brug af naturen og friluftslivet som ramme.

Mere end 800 forældre og børn fra krigstraumatiserede flygtningefamilier med ophold i Danmark, samt knap 60 frivillige over 4 år, har deltaget i projektets aktiviteter.

Download Videns - og dokumentationsrapporten her

Læs mere om projektet her

 

Et helt nyt og anderledes undervisningsmateriale om Lisbeth Zornig Andersens barndom med omsorgssvigt og misbrug, sætter spot på faldgruberne og gråzonerne i arbejdet med udsatte børn og unge. Materialet er produceret af Kragefilm og Livsmodlab med støtte fra Egmont Fonden.

I 5 kortfilm konfronteres man med begreber som bl.a. børnesyn, tillid, loyalitet og samarbejde. Materialet er målrettet til:

•socialrådgivere og studerende

•pædagoger, lærere og studerende

•ældste elever i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne

•udsatte unge

Se de fem nye film med undervisningsmateriale her

 

LIVSMODLAB

arbejder vi med bl.a. ledelse, fagfolk som lærere, pædagoger, socialrådgivere, psykologer, konsulenter i kommuner samt børn, unge og deres forældre og plejeforældre.
Vi arbejder teopraktisk, dvs. at vi arbejder med viden fra forskningen, samtidig med at vi er stærke praktikere. Vi har bl.a. samarbejdet med Exbus på DPU – Exploring Bullying in Schools.

Læs mere på www.mobbeland.dk

Livsmodlab.dk Dorthe Rasmussen email: dorthe@livsmodlab.dk tlf: 20686712

SIDEN ER UNDER UDVIKLING

 

Sitet er ved at blive renoveret med nyt lay out.

 

Hvis du vil vide mere om Livsmodlabs projekter, foredrag, kurser og vejledningstilbud kontakt

Dorthea Poppe Rasmussen